Polityka prywatności

Kontrast
Wielkość liter - A +

Polityka prywatności

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. („Polenergia”) dba o ochronę danych osobowych użytkowników serwisu. Wierzymy, że przejrzystość działań stanowi podstawę dobrej współpracy, a przestrzeganie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych jest dla nas i naszych pracowników bardzo ważne. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najistotniejsze pytania odnośnie do przetwarzania Państwa danych przez Polenergię w ramach korzystania z naszej witryny.

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnej treści niniejszej Polityki prywatności, gdyż w związku z ciągłym rozwojem naszej firmy, zmianom mogą również podlegać przyjęte przez nas procedury przetwarzania danych osobowych.

1. Kto decyduje o stronie internetowej www.polenergia-dystrybucja.pl?

Strona internetowa www.polenergia-dystrybucja.pl jest własnością Polenergii. Dbamy o ochronę prywatności informacji, jakie możemy gromadzić na temat osób odwiedzających naszą witrynę.

Za pomocą plików cookies (niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych) Polenergia może zbierać informacje o tym, w jaki sposób i jak często korzystają Państwo z naszej witryny. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdują się w naszej Polityce Cookies.

2. Kto decyduje o przetwarzaniu Państwa danych?

Administratorem danych osobowych użytkowników witryny jest Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. (KRS 0000103233, NIP: 5871540127) z siedzibą w Warszawie, 00-526, przy ul. Kruczej 24/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe

Polenergia może przetwarzać dane osobowe zapisywane w plikach cookies oraz informacje podane przez Państwa w formularzach kontaktowych znajdującym się w witrynie. Należą do nich zwykłe dane osobowe, takie jak m.in.: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer płatnika, numer NIP, rejon dystrybucji, opcjonalne dane dotyczące rocznego zużycia energii oraz grupy taryfowej.

Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do umożliwienia nam przedstawienia Państwu ofert dotyczących produktów i usług spółek z grupy Polenergia. W ramach korzystania przez Państwa z witryny Polenergia nie przetwarza danych osobowych należących do szczególnych kategorii.

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia bądź poprawy funkcjonowania witryny (pliki cookies) oraz w celu umożliwienia nam wybrania dla Państwa oferty i jej przedstawienia za pomocą wskazanych przez Państwa środków komunikacji (dane wskazane w formularzu kontaktowym), na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO)

4. Kto ma dostęp do Państwa danych?

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
 • zewnętrzni dostawcy plików cookie,
 • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
 • podmioty, które świadczą usługi Contact Center oraz punkty partnerskie, które świadczą usługi pośrednictwa sprzedaży,
 • agencje sprzedaży online, mobile,
 • podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji oraz w procesie obsługi Klienta,
 • podmioty, które świadczą dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe,
 • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
 • podmioty, które świadczą pośrednictwo w rozwoju produktów i usług oraz obsłudze, oraz
 • inne spółki z Grupy Polenergia.

Polenergia zobowiązuje zewnętrznych dostawców do zachowania poufności przetwarzanych danych oraz przyjęcia adekwatnych środków techniczno-organizacyjnych w celu ich ochrony przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą lub zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nadużyciem lub innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

Państwa dane osobowe w niektórych wypadkach mogą być przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej („UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), przekazywanie danych osobowych poza UE lub EOG odbywa się do państw, co do których Komisja Europejska stwierdziła, że gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych, lub z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności poprzez zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE (o ile dotyczy), lub wskazania miejsca, gdzie zostały one udostępnione, kontaktując się z nami.

5. Jak dbamy o Państwa dane?

Polenergia zapewnia stosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych osobowych użytkowników serwisu. Nadzorujemy przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w wewnętrznych procedurach pozostających w zgodzie z przepisami RODO. Nasze systemy IT są regularnie kontrolowane pod kątem możliwych słabości i ataków, a nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków w sposób minimalizujący ryzyko naruszeń.

6. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Polenergia gromadzi dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych. W przypadku celów marketingowych, o których mowa powyżej, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mogą Państwo również w dowolnym momencie cofnąć zgodę na określoną formę kontaktu lub obie zgody na wskazane formy kontaktu.

7. Jakie przysługują Państwu prawa?

Zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z postanowieniami RODO.

7.1 Dostęp do danych osobowych

 • w każdym momencie mają Państwo prawo żądania udostępnienia informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Polenergię;
 • Polenergia zobowiązana jest dostarczyć bezpłatnie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • jeżeli żądanie udostępnienia danych skierowane zostanie do Polenergii drogą elektroniczną i nie otrzymamy informacji na temat innego preferowanego sposobu udzielenia informacji, kopia zostanie przekazana drogą e-mailową.

7.2 Sprostowanie danych osobowych

 • Mogą Państwo poprosić o aktualizację posiadanych przez Polenergia informacji, a więc o sprostowanie danych osobowych w formie zmiany nieprawidłowości lub uzupełnienia niekompletnych informacji.

7.3 Usunięcie danych osobowych

 • Przysługuje Państwu tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, a więc żądanie usunięcia przetwarzanych przez Polenergia danych;
 • zapewniamy, że zgodnie z zasadą minimalizacji danych, Państwa dane osobowe będą usuwane w każdym przypadku, gdy ustał cel przetwarzania, bądź zaistnieje konieczność ich usunięcia w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym.

7.4 Sprzeciw wobec przetwarzania i usunięcie danych osobowych

 • W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

7.5 Ograniczenie przetwarzania danych

 • Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W celu realizacji Państwa praw, zgłaszania żądań oraz zadawania pytań odnośnie do przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: rododystrybucja@polenergia.pl. Państwa zgłoszenia będą obsługiwane w terminie do miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia. W przypadku napotkania problemów z realizacją zgłoszenia lub w sytuacji niemożliwości jego realizacji, osoba wyznaczona przez Polenergię odpowie na Państwa zgłoszenie w tym samym terminie, wraz z podaniem przyczyn odmowy lub przedłużenia terminu realizacji żądania.

Jeżeli nie sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom w zakresie ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw, mogą Państwo złożyć skargę do polskiego organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

8. Jak Państwo mogą się z nami skontaktować?

Jesteśmy stale do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt e-mailowy, telefoniczny bądź listowny.

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta ul. Krucza 24/26

00-526 Warszawa

tel: +48 22 522 39 48

fax: +48 22 522 39 97

e-mail: rododystrybucja@polenergia.pl

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

zanim klikniesz „Zaakceptuj wszystkie” lub zamkniesz to okno, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mają one na celu umożliwienie udzielenia dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody.

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (dalej: „Cookies”), aby umożliwić prawidłowe działanie strony internetowej polenergia-dystrybucja.pl, ulepszać ją, a także aby analizować ruch na stronie oraz udostępniać informacje o sposobie korzystania z niej przez użytkowników swoim partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i marketingu. Możesz zaakceptować wszystkie Cookies, odrzucić wszystkie Cookies poza niezbędnymi lub wybrać niektóre z nich, zaznaczając poniżej określone kategorie plików cookie używanych na stronie polenergia-dystrybucja.pl.

Więcej informacji o tym, jak Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, znajduje się w Polityce Cookies . Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polenergia Dystrybucja na stronie internetowej znajduje się w Polityce prywatności.

Wyniki wyszukiwania