Maksymalna cena energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 roku

Kontrast
Wielkość liter - A +

Maksymalna cena energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 roku

Zgodnie Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 poz. 859) w okresie od 1 lipca 2024 do
31 grudnia 2024
obowiązywać będą maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

 

 

Cena maksymalna dla gospodarstw domowych od 1 lipca 2024 r. do
31 grudnia 2024 r. wynosić będzie 0,5000 zł/kWh netto (bez VAT i akcyzy) czyli 0,6212 zł/kWh brutto (z podatkiem akcyzowym oraz VAT)

Maksymalna cena za sprzedaż energii elektrycznej zostanie automatycznie uwzględniona w rozliczeniach z Polenergią Dystrybucja w okresie od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych oświadczeń.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

Maksymalna cena energii dotyczy odbiorców uprawnionych, to jest odbiorców końcowych zużywających energię na potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest
  w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
 • budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ile inwestor nie jest deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej (w przypadku tej grupy odbiorców końcowych wymagane jest złożenie oświadczenia).

Tak, jeśli prosument jest odbiorcą końcowym zużywającym energię na potrzeby gospodarstwa domowego lub pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Nie trzeba składać żadnych wniosków ani oświadczeń aby skorzystać z maksymalnej ceny energii. Polenergia Dystrybucja automatycznie zastosuje stawki wskazane w Ustawie począwszy do rozliczenia za miesiąc lipiec 2024.

W drugim półroczu 2024 nie obowiązują żadne limity zużycia. Oznacza to, że bez względu na ilość pobranej energii stawka wynosić będzie 0,5000 zł/kWh netto (bez VAT i akcyzy) czyli 0,6212 zł/kWh brutto (z podatkiem akcyzowym oraz VAT).

Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą według stawek z obowiązującej  Taryfy Polenergii Dystrybucja, z wyjątkiem opłaty mocowej, która w okresie od 01.07.2024 do 31.12.2024 wynosić będzie 0 zł.

Odbiorcy, których w 2024 r. obowiązuje umowa z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej, w II półroczu 2024 r. będą rozliczani według następujących zasad:

 • Jeżeli zagwarantowana w Cenniku Produktowym stawka za energię czynną jest niższa niż stawka 0,5000 zł/kWh netto (bez VAT i akcyzy) czyli 0,6212 zł/kWh brutto (z podatkiem akcyzowym oraz VAT) wówczas będziemy stosować stawkę z Cennika Produktowego;
 • Jeżeli zagwarantowana w Cenniku Produktowym stawka za energię czynną jest wyższa niż stawka 0,5000 zł/kWh netto (bez VAT i akcyzy) czyli 0,6212 zł/kWh brutto (z podatkiem akcyzowym oraz VAT) – będziemy stosować stawkę wynikającą z Ustawy;
 • Maksymalna wartość miesięcznej opłaty stałej została wyznaczona w Ustawie i nie może być wyższa w zł/MWh niż 3,5% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2024 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1.
 • Jeżeli w Cenniku produktowym stawka będzie wyższa w zł/MWh niż stawka wynikająca z Ustawy wówczas obniżymy do wskazanego przez Ustawę poziomu.
 • Jeżeli stawka w Cenniku produktowym jest niższa w zł/MWh – wówczas będziemy stosować zapisy Cennika Produktowego.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

zanim klikniesz „Zaakceptuj wszystkie” lub zamkniesz to okno, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mają one na celu umożliwienie udzielenia dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody.

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (dalej: „Cookies”), aby umożliwić prawidłowe działanie strony internetowej polenergia-dystrybucja.pl, ulepszać ją, a także aby analizować ruch na stronie oraz udostępniać informacje o sposobie korzystania z niej przez użytkowników swoim partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i marketingu. Możesz zaakceptować wszystkie Cookies, odrzucić wszystkie Cookies poza niezbędnymi lub wybrać niektóre z nich, zaznaczając poniżej określone kategorie plików cookie używanych na stronie polenergia-dystrybucja.pl.

Więcej informacji o tym, jak Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, znajduje się w Polityce Cookies . Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polenergia Dystrybucja na stronie internetowej znajduje się w Polityce prywatności.

Wyniki wyszukiwania