Polenergia
Dystrybucja

Informacje prawne

Informacje prawne

Właścicielem serwisu www.polenergia.pl jest Polenergia SA. Treści umieszczane na stronie mają charakter czysto informacyjny. Wszelkie prawa do koncepcji serwisu www.polenergia.pl, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, struktury oraz pozostałych składowych serwisu, są zastrzeżone. Polenergia SA nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach serwisu, a co za tym idzie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników.

Wyłączeniem odpowiedzialności objęte są w szczególności:

  • wady techniczne, telekomunikacyjne lub elektroniczne występujące przy korzystaniu ze stron, niezależnie od tego z jakich przyczyn one nastąpią,
  • skutki kopiowania ze stron www.polenergia.pl wszelkiego rodzaju plików oraz każdych innych materiałów eletronicznych,
  • skutki działania wirusów, programów komputerowych lub innych sygnałów elektronicznych, które narażą użytkownika strony na jakąkolwiek szkodę,
Polenergia SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu.

Wyniki wyszukiwania